Afdelingsactiviteiten 2012

Sportlaan
De gemeente wil langs de laan een ecologische groenstrook realiseren met waterpartijen en een wandelpad. Dit gaat ten koste van het vrijliggende fietspad, dat de Fietsersbond voorstaat. De Sportlaan krijgt aan weerzijden een fietsstrook. Visueel lijkt de weg dan smaller en nodigt niet uit tot hard rijden. De afdeling heeft gepleit voor een vrijliggend fietspad, maar is uiteindelijk akkoord gegaan met de fietsstroken aan beide zijden van de weg.
Uniformiteit van wegen is belangrijk. De Sportlaan wordt aangelegd conform de ASVV 2004 en de ruit wordt uniform aangelegd. De aansluiting met de Beethovenlaan wordt later aangepast.

Frans Halsstraat
De Fietsersbond heeft zich sterk gemaakt voor de verkeersremmers op de Frans Halsstraat. Inrichting van de weg als 30 km-zone was niet aan de orde. Vrachtwagen die op deze weg telkens in de rem moeten voor wegen van rechts bevorderen niet bepaald de veiligheid. De mechanische rugdekking voor fietsers wordt 3,00 meter, zoals afgesproken. Het moet voor auto’s onmogelijk zijn om samen met fietsers de middengeleiders te passeren. De Frans Halsstraat wordt een test-case voor de andere delen van de ruit in Schagen.

TESO
Bij de afrijbanen van de TESO te den Helder heeft het fietspad naast de Zeedijk een flinke versmalling gekregen. De fietsstrook is minder dan 1 meter breed en de bus rijdt direct langs de fietsers. Na protesten van de Fietsersbond wordt het fietspad verbreed en komen er “varkensruggen” tussen de busbaan en het fietspad.

Oversteek voor fietsroute naar huisartsenpost, Boersen en Gamma
Op verzoek van de afdeling zijn er oversteken gemaakt van het fietspad aan de kant van Cinemagnus naar de huisartsenpost, Boersen en de Gamma.

Activiteiten 10 jaar Fietsersbond Noordkop
• Op 19 september wordt er een E-bike informatiedag gehouden met 30 deelnemers.
• Op 22 september is er een verenigingsdag in het Makad.
• Op de info-avond op 23 oktober voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd, zal een film worden vertoond en is er een verkeersquiz.

Reconstructie N241
Een project waar de Fietsersbond al jarenlang met succes bij betrokken is, is de N241. Het opheffen van het vrijliggende fietspad ten behoeve van een parallelweg, waarop fietsers en
landbouwverkeer gemengd zouden worden hebben we weten te voorkomen. Er komt nu aan weerszijden van de weg een fietsstraat, waarbij al het overige verkeer “te gast” is. In principe is er één parallelweg voor het landbouwverkeer en de andere voor fietsers. In Nes Noord te Schagen komt er een fietstunnel onder de N241 door.