Afdelingsactiviteiten 2015

Fietsroutes naar Schagen

De afdeling heeft de gemeente een plan aangeboden voor uitbreiding van de fietsroutes vanuit het buitengebied naar Schagen. Veel van onze ideeën zijn overgenomen in het Verkeersplan, dat in 2017 is gepubliceerd.

Gevaarlijke fietsoversteken de Stolpen

Mede n.a.v. een melding hebben we samen met een verkeersdeskundige van de provincie gekeken naar de gevaarlijke fietsoversteken bij de Stolpen.

Aanpassingen Julianalaan

De afdeling heeft bezwaar aangetekend tegen de reconstructie van de Julianalaan. Omdat de middengeleiders te smal zijn uitgevoerd krijgen automobilisten teveel ruimte om ter hoogte van deze geleiders fietsers in te halen. Deze komen hierdoor in de knel. De gemeente heeft dit bij een revisie gecorrigeerd.

Ter hoogte van de Lauriestraat is het rechter gedeelte van de middengeleider (zie afb. hierboven) niet uitgevoerd volgens het bestek. Hierdoor krijgen fietsers onvoldoende rugdekking. Ook dit wordt bij de revisie aangepast.

De afdeling is niet gelukkig met de constructie bij de aansluiting met de Zuiderweg. De oversteek van de vele scholieren richting het station/Regiuscollege moet veiliger vindt de Fietsersbond. Ook hier zijn de weggedeelten voor de automobilisten te breed, wat tot verdringing van fietsers en te hoge snelheden leidt. De fietsstrook zou ook eerder richting de Oranjelaan afgebogen moeten worden. Volgens de gemeente is hiervoor geen gemeentegrond aanwezig en zijn er obstakels die dit blijkbaar onmogelijk maken. De afdeling heeft deze uitleg met tegenzin moeten accepteren. Wel wordt het witte driehoekige vlak boven de pijl in bovenstaande tekening verhoogd, waardoor fietsers rugdekking krijgen van inhalende auto’s.

Innovatief kruispunt

Tijdens het symposium “Fiets en Intelligente Transport Systemen” in Helmond zagen wij een realtime demonstratie van het kruispunt van de toekomst, ontwikkeld door TNO. Sensoren op het kruispunt signaleren alle weggebruikers, waaronder deze fietser (dummy), die door rood rijdt. De naderende auto – uitgerust met een signaleringssysteem – remt automatisch af, waardoor een botsing voorkomen wordt.

Een van de aanwezigen noemde dit een “vrijbrief” voor fietsers, om dan maar door rood te rijden: een nieuwe vorm van Russisch roulette? Bekijk hier een filmpje van de demonstratie.

De intelligente fiets

Een andere ontwikkeling die gedemonstreerd werd is de zogenaamde intelligente fiets, waarvan TNO in samenwerking met de Fietsersbond en Roessingh Research and Development een model liet zien.

TNO ontwikkelde binnen het project ‘Veilig en Bewust op de Fiets’ een informatie- en waarschuwingssysteem dat zorgt voor veiliger en comfortabeler fietsen. De fiets kan m.b.v. een camera en radar obstakels zoals paaltjes en geparkeerde auto’s en achteropkomend verkeer waarnemen. De fietser wordt gewaarschuwd met een trilsignaal in het zadel en de handvatten. Dit jaar wordt de fiets getest om het systeem verder te verbeteren en op de markt te zetten.

“WE-BIKE”

Tijdens een bijeenkomst voor docenten van de Fietsschool gaf het innovatiebureau Springlab voorbeelden hoe fietsen leuker én veiliger kan. Een voorbeeld is “Andermans Sporen”. De Utrechters van dit bureau hebben als een van de grote frustraties van fietsers in hun stad het abrupt van je lijn afwijken gesignaleerd. Daarvoor hebben ze een oplossing bedacht.

Hoe sneller je fietst, hoe smaller je spoor. Dit is een innovatief, maar zeker nog niet uitontwikkeld concept. Het lijnenspel kan ook erg afleiden, zoals de foto hierboven bewijst. De groep hoopt een van de vele ideeën tijdens de start van de Tour de France te demonstreren.
Een ander idee is de “magneetfiets”, waarbij fietsen aan elkaar gekoppeld worden d.m.v. magneten, waardoor je van elkaars kracht gebruik kunt maken. Wij hebben dit de “we-bike” genoemd.

Bovenstaande technische innovaties kunnen – net als de airbag voor fietsers – een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers. Moeilijker is het veranderen van het gedrag van de weggebruikers, ook dat van fietsers. Zie ook hieronder.

Omleiding fietsers N241 genegeerd

De afdeling is akkoord gegaan met de omleidingsroute voor fietsers vanwege de werkzaamheden aan de N241. Hoewel wij ons bewust zijn van het langdurige karakter van deze omleiding dringen wij er bij fietsers op aan, zich – om eigen veiligheid – aan deze omleiding te houden.

Het laatste nieuws over de reconstructie en de daarbij behorende (verkeers-)maatregelen kun je hier vinden.

Waardering OV in de Kop

De fiets is een belangrijke schakel in de keten van mobiliteit. Om die reden is de afdeling vertegenwoordigd in het ROCV-NH, de consumentenorganisatie voor het operbaar (bus-)vervoer in Noord-Holland.
De klanten van Connexxion waarderen het busvervoer met een 7.5 (landelijk gemiddelde is 7.5). Over het aantal beschikbare zitplaatsen is men zeer tevreden (8.9) en ook het instapgemak scoort met een 8.8 goed. Over de tarieven is men minder te spreken (5.7.) en ronduit slecht is de score (4.8) over de informatievoorziening bij vertragingen. Symptomatisch daarvoor is het bord op het busstation, dat al jaren vertelt, dat de informatie “tijdelijk” niet beschikbaar is.

In april 2017 is er – mede door aanhouder Charles van der Mark, lid van de Consumentenorganisatie OV (Rocov-NH) – eindelijk een nieuw paneel geplaatst, waarop je kunt zien of de bussen op tijd rijden en wanneer ze aankomen/vertrekken. Ruim een maand geleden hebben we gevraagd of dit bord uitgeschakeld kan worden. Dat wordt nu “onderzocht”. Aan de paal zit een luikje, met daarachter een schakelpaneeltje, maar de provincie heeft er nog geen “mannetje” voor gevonden.