Afdelingsactiviteiten 2017

Een overzicht van onze activiteiten en succes.

fietsstraat

In maart houdt de afdeling een succesvolle jaarvergadering met onderafdeling Den Helder met na de pauze thema “Fietsstraten”.

GVVP

De website heeft dit jaar een nieuwe lay-out gekregen en de inhoud is geactualiseerd.

In april publiceert de gemeente Schagen het verkeersambitieplan. De afdeling heeft hieraan meegewerkt wat betreft de fietsroutes. Vrijwel al onze voorstellen zijn in het plan opgenomen.

In Schagen wordt op ons dringende verzoek de kruising Julianalaan-Oranjelaan veranderd. De oversteek voor fietsers wordt beter aangegeven en de uitritconstructie is verdwenen (door noodzakelijk schuin oprijden gevaarlijk voor fietsers en scootmobielers).

Ons voorstel om de fietspaden rondom de ovonde twee richtingen te maken wordt niet door de ambtenaren over genomen. Naar hun mening wordt de ovonde dan onveiliger i.v.m. de dode hoek voor vrachtwagens.

De afdeling buigt zich over een plan voor aanleg van een parkeerplaats op de groenstrook langs de Westerweg bij de Loet. In ruil daarvoor zou de fietsstraat Menisweg worden doorgetrokken over de Loet en de Herenstraat naar de Markt. In behandeling.

De afdeling stelt een top-10 slechte verkeersdrempels voor fietsers in de stad Schagen op en stuurt deze naar het college van B&W.

De afdeling tekent bezwaar aan tegen de ribbelstrook op de fietsstraat van de N241. Op de fietsstraat wordt te hard gereden, o.a. omdat er geen verkeer remmende maatregelen zijn en de grasbetontegels aan de zijkanten zijn vervangen door ruwe betonstroken.

dirkshorn
Dirkshorn

De afdeling wordt geraadpleegd over de herinrichting van Dirkshorn (geen bezwaren) en het nieuwbouwplan Waterveld in Nes Noord te Schagen. Daar zijn met name de uitritconstructies niet conform het CROW.

Samen met de verkeersambtenaren worden de strandopgangen in Petten – en met name die waar voetgangers en andere verkeer elkaar kruisen – bekeken qua veiligheid.

In september wordt er in samenwerking met de SBOS een succesvolle scootmobielcursus voor 23 ouderen gegeven.

Arjan Ligthart en Bert Nieboer nemen namens de afdeling deel aan het verkeersoverleg van Hollands Kroon. Charles van der Mark en Bert Nieboer aan dat van de gemeente Schagen.

In 2017 geeft Charles van der Mark met succes fietsles aan 4 kinderen en 8 volwassenen.

In november bestaat de afdeling 15 jaar.