Afdelingsactiviteiten 2014

Taart voor afdeling

In januari ontvangt de afdeling van de Statenfractie VVD een taart vanwege de speciale verdienste voor de gemeenschap.

Wegbeheer Gemeente Schagen
De afdeling heeft samen met ambtenaren van de gemeente Schagen enkele locatiebezoeken verricht. N.a.v. deze bezoeken zijn er o.a. adviezen gegeven t.a.v. de aan te leggen “Ontbrekende Schakel” tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Verder hebben wij de gemeente geadviseerd een uitvoegstrook met fiets- en voetgangersoversteek te maken bij het Gezondheidsplein aan de Zuiderweg. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

2-10-2014. De middengeleider op de Zuiderweg wordt al duidelijk zichtbaar.
Inmiddels is er ook gestart met de aanleg van de fietsstraat op de Menisweg. De aanleg van fietsstraten is een van de grote wens van de afdeling voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan. Meer hierover op de website.

Fietswrakkenactie

In het voorjaar heeft de afdeling een succesvolle weesfietsenactie gehouden bij het station Schagen. Samen met wethouder Sigge van der Veek werden in korte tijd 25 fietswrakken gelabeld en later door de buitendienst afgevoerd.

Verder vraagt de afdeling aan de gemeente om werk te maken van de Algemene Plaatselijke Verordening, zodat het her en der “parkeren” van fietsen wordt voorkomen.

Wegbeheer Hollands Kroon
De afdeling is – samen met de politie en VVN –  vertegenwoordigd in de verkeerscommissie. Er zijn adviezen uitgebracht over de verkeerssituatie bij de brede school Niedorp/Winkel, zoals een parkeerverbod op de fietsstrook. Ook het gedrag van ouders maakt het er vaak niet veiliger op.

Scootmobielcursus
Bert Nieboer en Charles van der Mark hebben in het voorjaar een zeer succesvolle scootmobielcursus gehouden. Voor zij de cursus gaven, oefenden ze eerst zelf op scoots.

Door Ruim 20 (aankomende) scootmobielers kregen verkeersles. ’s Middags werd er geoefend op een parcours en de dag werd afgesloten met een rit door Schagen.

Fietsles voor senioren in Enkhuizen
In Enkhuizen werd voor ouderen die zich niet meer zo veilig voelen in het verkeer een fietsdag georganiseerd, samen met WelWonen. Ook hier werden de verkeersregels opgefrist en dat was in veel gevallen hard nodig. Nadat er eerst veilig geoefend was op het fietsparcours werd er een rit door Enkhuizen gemaakt.

Fietsfestival ’t Zand en Anna Paulowna
De afdeling wad aanwezig tijdens het fietsfestival in ’t Zand en de seniorenbeurs in Anna Paulowna. In ’t Zand liet wethouder Sigge van der Veek niet over zich lopen. Hij waagde het wel om mee te doen met de stuntfietser.
Fietsverlichtingsactie
Samen met de plaatselijke rijwielhandelaren en wijkagent Kees Hol werden in het najaar fietsen gecontroleerd op deugdelijke verlichting. Ter plekke konden tegen korting reparaties worden verricht of verlichtingssets aangeschaft. De wijkagent keurde de (dienst)fiets van de wethouder, waarbij hij een boete van € 62 inclusief administratiekosten riskeerde. Wethouder van der Veek weet echter, dat je voor dat bedrag enkele setjes voor- en achterlicht kunt kopen.