Verkeersbeleid Schagen

De gemeente Schagen heeft in april 2017 zijn ambities t.a.v. het verkeer vastgelegd in een poster. Aan ambitie 2 “Fietspadennetwerk” heeft de afdeling Noordkop meegewerkt. Van de door ons ingebrachte routes zijn alleen de voorgestelde wijzigingen aan de Ovonde niet in het plan opgenomen: een prima resultaat. De poster kunt u hieronder downloaden.

Zie detailkaart verkeersstromen

pdf ⋅ 4 MB

Poster 2017 ambitieplan verkeer Schagen

Download

pdf ⋅ 3 MB

Risicoanalyse Gemeente Schagen 2022

Download

Structuurvisie 2025