Fietspaaltjes

De afdeling Noordkop is al ruim 10 jaar bezig om de fietspaaltjes in Schagen te laten verwijderen onder het motto: “Paaltje weg, tenzij het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is.”

De gemeente Schagen heeft zich gecommitteerd aan de aanbevelingen van het CROW.

De gemeente Hollands Kroon start met de sanering van plaatjes.

pdf ⋅ 3 MB

2022 Fietsberaad Geactualiseerde aanbeveling fietspaaltjes

Download

Naar aanleiding van een onderzoek naar fietspaaltjes (o.a.) in Schagen is er een overzicht gemaakt van de paaltjes in Schagen. Daarbij is aangegeven in hoeverre deze voldoen aan de aanbevelingen van het CROW:

  • Inleidende wegmarkering;
  • doorgangsbreedte;
  • plaats;
  • uitvoering
CROW fietspaaltje
pdf ⋅ 253 KB

27-01-2022 Brief aan verkeersfadeling Schagen sanering fietspaaltjes

Download

pdf ⋅ 533 KB

19-09-2022 Brief aan de Raad over risicovolle paaltjes in Schagen

Download

pdf ⋅ 297 KB

Paaltjes afd Noordkop en Eline de Geus 2022

Download

pdf ⋅ 1 MB

Praktijkplan Dossier Fietspaal Eline de Geus

Download

Inventarisatie fietspaaltjes 2012

In 2012 heeft de afdeling de paaltjes geïnventariseerd en de resultaten verwerkt in een powerpointpresentatie.

pdf ⋅ 11 MB

2012 Fietspaaltjes Schagen

Download