Knelpunten hoofdfietsnetwerk

Het knelpuntenonderzoek 2016 richtte zich op (gevaarlijke) kruispunten voor fietsers, ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk en OV knooppunten.

In 2016 heeft de afdeling intensief mee gewerkt aan een inventarisatie van knelpunten in het hoofdfietsnetwerk. Dit onderzoek werd in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door de landelijke Fietsersbond. Het veldwerk werd door de lokale afdelingen gedaan.

Het resultaat van de inventarisatie werd in beeld gebracht via deze pagina in Google Maps. Klik op de afbeelding hieronder voor de pagina op internet.

Rapport Knelpunten in het hoofdfietsnetwerk in Noord-Holland 2016

Vanaf april 2017 wordt er aan eenzelfde pagina gewerkt om alle locaties met gebreken aan beheer en onderhoud van de wegbeheerders in de Kop van Noord-Holland vast te leggen. Voor de actuele stand van zaken klikt u op onderstaande afbeelding:

In 2014 heeft de afdeling mee gewerkt aan een zogenaamde Quickscan Knelpunten Fietspaden en Fietsbeleid in 10 Noord-Hollandse Gemeenten. Deze werd geïnitieerd door GroenLinks van GS Noord-Holland. Den Helder is de enige gemeente uit de Kop van Noord-Holland die in het rapport genoemd wordt.