Fietsbalans Schagen (2002) – 2

Fietsgebruik

Conclusies en aanbevelingen:
Het fietsgebruik in Schagen kan met 22% tot 36% toenemen als Schagen op alle normen uit de Fietsbalans scoort.
Pak de zwakke kanten dus aan!

Veiligheid

Conclusies en aanbevelingen:
Kategoriseer wegen in het kader van Duurzaam Veilig en pas wegen aan bij eventuele herinrichting.
Pas de weginrichting aan aan de omvang van het fietsgebruik.
Een autoluw centrum is een effectieve verkeersveiligheidsmaatregel.

Afstanden

Conclusies en aanbevelingen:
Compact bouwen verhoogt draagvlak voor voorzieningen op fietsafstand.
Plan wonen, werken, winkelen e.d. op fietsafstand van het centrum.
Plan wonen, werken, winkelen e.d. aan hoofdfietsroutes.

Fietstevredenheid

Conclusies en aanbevelingen:
Maak een plan van aanpak voor bestrijding van fietsendiefstal.
Stel een ambtenaar ‘fietsdiefstalbestrijding’ aan.
Zorg voor gratis bewaakt stallen.
Maak inspanningen zichtbaar voor de burger.

Beleid

Conclusies en aanbevelingen:
Ontwikkel specifiek fietsbeleid als onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid.
Formuleer meetbare, liefst kwantitatieve doelstellingen.
Formuleer kwaliteitseisen aan het fietsroutenetwerk.
Maak voor de hoofdfietsroutes eerst een herkomst- en bestemmingsanalyse.
Stel uitvoerings- en onderhoudsprogramma’s op en reserveer met geoormerkt budget.
Stel een integraal fietsparkeerbeleid op.
Wees een fietsvriendelijke werkgever.

Verkeershinder

Op het gebied van verkeershinder valt er in Schagen nog heel wat te verbeteren.

Naar Fietsbalans deel 1