Fietsbalans Schagen (2002) – 1

In 2002 werd in Schagen de “Fietsbalans” gehouden, een onderzoek naar de verkeersveiligheid en het fietsgebruik in Schagen. N.a.v. dit onderzoek en de resultaten daarvan werd een afdeling van de Fietsersbond opgericht.

 Totaalscore

Sterke punten:
De fiets is in Schagen het belangrijkste vervoermiddel tot 7,5 km.
Zwakke punten:
Fietsers lopen een groot risico verkeersslachtoffer te worden.
Het fietsbeleid van Schagen staat slecht op papier.
Fietsers ondervinden veel hinder van met name auto’s.
De smalle infrastructuur en veel trillingshinder.
De fiets heeft een slechte concurrentiepositie t.o.v. de auto.
Fietsers moeten vaak omrijden.
Fietsers zijn matig tevreden over het fietsklimaat.

Directheid

Conclusies en aanbevelingen:
Het huidige fietsnetwerk is onvolledig en leidt tot omrijden.
Het netwerk is bochtig en daardoor langzaam.
Het wegdek kan comfortabeler en minder glad.

Comfort (hinder)

Conclusies en aanbevelingen:
Drukke fietsverbindingen autoluw maken.
Geef fietser ruimte om vlot en veilig door te stromen.
Minimale breedte fietsstroken/fietspaden is 150 tot 200 cm.

Comfort (wegdek)

Conclusies en aanbevelingen:
Asfalteer de belangrijkste fietsverbindingen.
Waar dit (bijvoorbeeld stedenbouwkundig) niet kan, goed funderen en voegloos leggen.

Geluidhinder

Conclusies en aanbevelingen:
Maak fietsroutes autoluwer en beperk vracht- en busverkeer.
Vergroot de afstand tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Verlaag de snelheid van gemotoriseerd verkeer.
Creëer een autoluw centrum.
Alternatieve routes voor fietsers langs drukke wegen.

Concurrentiepositie fietser en auto

Conclusies en aanbevelingen:
Verbeter het fietsnetwerk, zodat fietsers (nog) sneller ter plekke zijn.
Beperk autoverkeer in het centrum.
Ontwikkel een sturend parkeerbeleid.

Naar Fietsbalans deel 2