Hoofdnetwerk Schagen

Het tweede netwerk is het netwerk voor de vaardige fietsers. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de scholierenroutes naar het middelbaar en voortgezet onderwijs in Schagen. De afdeling heeft de knelpunten in beeld gebracht en in overleg met de gemeente prioriteiten bepaald. In januari 2021 wordt een plan van aanpak voor deze knelpunten in een verkeersoverleg besproken.
De knelpuntenlijst is hieronder te downloaden: