Voor leden 2018

De vergaderingen worden gehouden op Noord 101 te Schagen en duren van 19:30-21:30 uur.

Agenda's vergaderingen

Klik op de + voor de stukken

Vergadering 10 januari

 • Locatie: “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
 • Inloop vanaf 19:15 uur – aanvang: 19:30 – 22:30 uur
 • Vóór de pauze afdelingszaken en na de pauze de dvd over “Kinderen hebben hun eigen spelregels” (zie tweede bijlage).
Agenda Uitnodiging-jaarvergadering
Verslag De vergadering van 13 december is niet door gegaan
Bijlagen: Jaarverslag afdeling Noordkop 2017
Film “Kinderen hebben hun eigen spelregels” (Youtube)
Beperkingen en ontwikkeling van kinderen in het verkeer (pdf)
Presentatie jaarvergadering (pdf)
Ter kennisgeving:

Vergadering 7 maart

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Agenda Agenda 7-03-2018
Verslag Verslag 10-01-2018 (jaarvergadering)
Bijlagen: 5.1.3. Verslag verkeersoverleg Schagen 22-02-2018
5.1.5. Verkeersbesluit Schagen Brommers op rijbaan ouder situatie
5.1.5. Gem. Schagen bebording Dorpstraat-Veilingweg-Selschardijk oud
5.1.5. Idem nieuwe situatie | idem verkeersbesluit

Vergadering 30 mei

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur

Reactie Fietsersbond (concept)

Agenda: 30 mei 2018
Verslag: 7 maart 2018
Bijlagen:
4.1. Pers over “Fiets in verkiezingsprogramma’s”:
Schager Courant – Helders Weekblad – Schager Weekblad
4.3. Begroting 2018 en financieel overzicht 2016 t/m 2017
5.1.4. Projecten infra Schagen
5.1.3. Collegeprogramma 2018-2022 Schagen (concept)
5.1.4. Projecten infra Schagen
5.2.1. Verkeersoverleg Hollands kroon d.d. 16-5-2018
Bijlage 1 Notulen 31-1-2018
Bijlage 3 Parallelweg Slootdorp>
Bijlage 4 Brug Molenvaart
5.3.1. Provinciaal onderzoek 39 fietsknelpunten wegbeheer gemeentes
Provinciaal onderzoek 14 fietsknelpunten wegbeheer provincie
Genomineerde knelpunten uit onderzoeksrapport Fietsersbond
 5.3.2. Provinciale notitie mobiliteit “Perspectief Fiets”
 Verkeersbesluiten gemeente Schagen na 7-03:
 6 maart Uitbreiding parkeerverbod Plantsoen met de Stationsweg-Thorbeckestraat en gedeeltelijk de Landbouwstraat
 27 maart Gesloten verklaring voor voetgangers op de Harenkarspelweg, Warmenhuizen.
30 maart Intrekken verkeersbesluit instellen voorrang op kruising Vliedlaan- De Slenk, Schagen
 Verkeersbesluiten gemeente Hollands kroon na 7-03:
 5 april Bosstraat 2 in Winkel: alle geldende verkeersbesluiten nietig verklaren
Tekst Inspraaktermijn verlopen

Vergadering 11 juli

Deze ging niet door.

Vergadering 22 augustus

Vervallen i.v.m. schoolvakantie.

Vergadering 19 september

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: 19 september 2018 2018
Verslag: 30 mei 2018
Bijlagen: 5.1.1. Correspondentie uitrit Corn. Blaauboerlaan/Meerval
5.1.3. Correspondentie slecht onderhoud Groenveldsdijk
5.1.5. Correspondentie wijziging voorrang kruising Loet/Herenstraat
5.2.1. Correspondentie verkeersoverleg (notuleren) en Oosterterpweg
5.3.1. Correspondentie vervanging Stolper basculebrug
5.3.3. Info vervanging en renovatie bruggen RWS Kooy- en Baldzandbrug
5.6.1. Correspondentie onderhoud fietspad Pettemer duinen achter ECN

Vergadering 31 oktober

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: Agenda woensdag 31-10-2018
Verslag: Verslag woensdag 30-09-2018
Bijlagen: 4.1. Vergaderstukken OSF en Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer prov. Friesland
4.2. Financieel overzicht Q1 t/m Q3
5.1.1. Brief FB over uitritten Corn. Blaauboerlaan
5.1.5. Brief FB over kruising Herenstraat-Loet

Vergadering 12 december

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: Agenda 12-12-2018
Verslag: Verslag 31-10-2018
Bijlagen: 4.5. Fietsvisie 2040 te bespreking op Ledenraad 2-02-2019
5.1.2. Inspreektekst uitritten Meerval | idem Hoek Herenstraat-Loet | Tekening reconstructie uitritten Meerval spoorlijn | en Meerval oost
5.1.3. Veiligheid rondom rotonde Scholeksterlaan (Bert Nieboer)
5.2.2. Reconstructie N239 maatregelen | Presentatie | Tekening middengeleider
5.3.4. Doorfietsroutes netwerkanalyse De Kop Werkt 12-11-2018 | Aanwezigen
5.3.4. Conceptverslag workshop 12-11-2018 | Interactieve kaart van routes
5.3.4. Opmerkingen FB op conceptverslag
5.4.1. Verkeersbesluit (brom-)fietspad Zuidschinkeldijk, Callantsoog | Tekening

Achtergrondmateriaal bij thema “Perspectief Fiets” (zoek op fiets)
Ministerie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) 2019
Handreiking Verduurzaming MIRT
Provincie Perspectief Fiets | Inspreektekst Rene Rood FB Haarlem
Voordracht Meerjarenprogramma Onderhoud PNH 2019-2026
Voordracht Meerjarenprogramma Infrastructuur PNH 2019-2025
Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2019-2026
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2019-2025
Netwerken regionale fietsroutes (met kaart)
Vervoerregio Amsterdam (VRA) investeringsagenda fiets 27-11-2015
VRA thermometer mobiliteit 2017 | VRA senior in verkeer 2-6-2018 symposium
Snelfietsroutes Presentatie Wim Bot Fietsersbond
Lokaal Collegeprogramma Den Helder | Hollands Kroon | Schagen