Leden Noordkop 2022

Deze pagina bevat informatie voor leden over het lopende verenigingsjaar.

Vergaderstukken staan lager

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Noordkop

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Geef bijvoorbeeld door als u een agendapunt heeft.

Ik wil berichten ontvangen

De afdeling Noordkop is werkzaam in de gemeente

 • Hollands Kroon
 • Den Helder (onderafdeling)
 • Schagen
 • Texel (onderafdeling)

U kunt uzelf inschrijven in één of meerdere nieuwsbrieven van deze (onder-)afdelingen. Vul dan onderstaand formulier in.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

pdf ⋅ 960 KB

Fietsersbond huishoudelijk reglement

Download

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Woensdag 13 juli 2022

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Aan-/afmelden middels bovenstaand formulier vóór 12-7-2022

5.1.2. Reactie gem. Schagen op onze zienswijze vervanging Stolperbrug

Agenda 13-7-2022
Verslag 20-4-2022
Bijlagen: 5.1.1. Verslag verkeersoverleg Schagen 4-5-2022
5.1.2. Reactie gem. Schagen op onze zienswijze vervanging Stolperbrug
5.1.3. Verkeersbesluit Schagerweg 30/60 kmtekening 1tekening 2
5.3.1. Vragen FB en antwoorden Prov. NH op vernieuwing Stolperbrug
 – Verslag participatie vernieuwing Stolperbrugtekening rotonde
 – tekening Stolperbrug
5.3.2. Westerduinweg antwoord Provincie

Woensdag 1 juni 2022

 • Deze vergadering gaat niet door i.v.m. beperkte agenda
 • Volgende vergadering: 13-7-2022

Woensdag 20 april 2022

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Kocatie: Noord 101, Schagen
 • Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
Agenda 14-4-2022
Verslag 16-3-2022
Bijlagen: 5.1.1. Verkeersbesluit bebording Nes Noord en Waterveldschriftelijke vragen
antwoord gemeente
5.1.2. Verkeersbesluit Bebording Zeeweg
5.3.1. Schriftelijke vragen aan prov. NH over N502 – antwoord
5.3.2. Webpagina over Stolper Ophaalbrug
5.3.3. Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid
5.3.4. Actieagenda actieve mobiliteit 202-2028
5.4.1. Renovatie Balgzand- en Kooybrug verslag 16-9-2018e-mail RWS 4-4-2022
reactie 5-4-2022 FB – RWS groot onderhoud 2018-2030

Woensdag 16 maart 2022

 • Locatie: van Rennesstraat 6, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. het aantal plaatsen.
 • Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagochtend 15-3-2022
Agenda: Agenda 16-3-2022 (versie 5-3-2022
Verslag jaarvergadering 2-2-2022
Bijlagen: 4.2. (Fiets-)verkeer in de programma’s van de politieke partijen
in  Den HelderHollands KroonSchagenop Texel
4.3. Concept-uitnodiging Fietscafé “Zet de fiets op 1”
4.4. Hek in het water (omleidingen fietser) – webinar Fietsersbond:
Eindrapportpresentatiebeantwoording vragen deelnemers
4.5. Input gevraagd voor Fietsplan 2022 van de Fietsersbond
5.1.2. Inventarisatie paaltjes Schagenbrief aan verkeersafdeling
5.1.4. Reconstructie Zeeweg gestart – fasering werkzaamheden
5.1.7. Centrumplan verkeer vastgesteld
5.2.2. Gemeentelijke tracés doorfietsroutes Hollands Kroon
Zie webpagina onze site
5.3.1. Westerduinweg (Arjan Ligthart) – ongevalcijfers
5.3.2. Stolperbrug – 3 varianten fietsoversteek (Reactie FB)
Bestemmingsplan brugRapport participatie – ingediende zienswijze
5.3.4. Regionaal veiligheidsplanbestuurlijke toelichtingsamenvatting

Jaarvergadering woensdag 2 februari 2022

 • Locatie: “Onder de acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
 • Tijd: 19:30-22:00 uur
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. Covid-19 en de catering (zie formulier hierboven)
 • Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagochtend 1-2-2022
Agenda 2-2-2022
Verslag 24-11-2021
Bijlagen: 3.3. Jaarverslag 2021 – webpaginadocument
3.4. Uitgaven 2021-Jaaroverzicht-Begroting 2022
3.5. Ontwikkeling ledenbestand
Overzicht foute fietspaaltjes in Schagen (geen agendapunt)
Na pauze PDF “De 5 principes van fietsinfrastructuur”; Inleiding door Charles
PDF Opdracht vergelijk twee fietsroutes
PDF Fietsroute Den Helder
PDF Fietsroute Hollands kroon
PDF Fietsroute Schagen
PDF Fietsroute Texel
PDF Afstand meten in Google Maps

Nieuws Hollands Kroon

Nieuwspagina van Hollands Kroon