Strategisch Plan Verkeersveiligheid NH

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert.

Risicogestuurde aanpak

Bron: youtu.be
Bron: youtu.be

Aanpak per gemeente

pdf ⋅ 618 KB

Risicovolle trajecten en kruispunten Den Helder

Download

pdf ⋅ 583 KB

Risicovolle trajecten en kruispunten Hollands Kroon

Download

pdf ⋅ 644 KB

Riscovolle trajecten en kruispunten Schagen

Download

pdf ⋅ 479 KB

Riscovolle trajecten en kruispunten Texel

Download

pdf ⋅ 18 MB

Uitvoeringsprogramma verkeerveiligheid NH 2030

Download

pdf ⋅ 517 KB

Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020-2024

Download

SPV Algemeen

pdf ⋅ 2 MB

Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030

Download

pdf ⋅ 4 MB

Factsheet Investeren in verkeersveiligheid

Download

Uitvoering

pdf ⋅ 3 MB

Infographic verkeersveiligheid

Download

pdf ⋅ 517 KB

Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020-2024

Download

pdf ⋅ 5 MB

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 NH – Veilig van deur tot deur

Download