Strategisch Plan Verkeersveiligheid NH

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert.

Kennisnetwerk SPV

Het Kennisnetwerk SPV is een samenwerkingsverband van CROW en SWOV in opdracht van het ministerie van IenW. Zij ondersteunen de decentrale overheden bij de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid.
Bron: youtu.be
Bron: youtu.be

Analyse verkeersveiligheid

pdf ⋅ 3 MB

Risicoanalyse Gemeente Schagen 2022

Download

pdf ⋅ 2 MB

Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon 2022

Download

SPV - uitvoering

pdf ⋅ 517 KB

Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020-2024

Download

pdf ⋅ 152 KB

17062022 Intentieverklaring verkeersveiligheid regio Kop van NH

Download

SPV Algemeen

pdf ⋅ 2 MB

Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030

Download

pdf ⋅ 4 MB

Factsheet Investeren in verkeersveiligheid

Download

Uitvoering

pdf ⋅ 3 MB

Infographic verkeersveiligheid

Download

pdf ⋅ 2 MB

Rapport Verkeersongevallen Noord-Holland 2019

Download

pdf ⋅ 517 KB

Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020-2024

Download

pdf ⋅ 291 KB

221025 Conceptnotitie PVVB NHN – Voortgang SPV2030

Download

pdf ⋅ 5 MB

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 NH – Veilig van deur tot deur

Download