Fietsparkeerplaatsen centrum

De afdeling heeft zich van meet af aan bezig gehouden met de consequenties van de uitbreiding Makado.

Stand van zaken

Januari 2024

Het DB heeft het voorliggende ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte bij het Makadocentrum besproken met de gemeente.
Het aantal fiets parkeerplaatsen wordt niet groter, zoals noodzakelijk, maar zelf fors kleiner. Natuurlijk gaan we daar niet mee akkoord.

pdf ⋅ 298 KB

Nieuwstraat herinrichting fietsperkeren

Download

pdf ⋅ 580 KB

24-1-2024 Brief FB over project fiets parkeren Makadocentrum

Download

Inventarisatie fietsparkeerplaatsen

Tussen november 2022 en januari 2023 heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de fietsparkeerplaatsen in het centrum. In onderstaande kaart (werkdocument) zijn de volgende data verwerkt:

  • Locaties met fietsparkeerplaatsen;
  • tellingen aantallen in 2005, 2020 en 2022;
  • soort parkeervoorziening systeem en kwaliteit;
  • potentiële uitbreidingsplaatsen voor stallingen.

Hieronder kun je het eindrapport downloaden. Dat is inmiddels ingediend bij de afdeling verkeer.

Schakel over naar volledig beeld met vierkantje rechts hieronder.

pdf ⋅ 6 MB

Inventarisatie en kwaliteitsonderzoek fietsparkeren in het centrum van Schagen

Download

pdf ⋅ 6 MB

Inventarisatie en kwaliteitsonderzoek 2023 fietsparkeren in het centrum van Schagen

Download

pdf ⋅ 176 KB

Inventarisatie fietsparkeerrekken centrum Schagen 2005 en 2020

Download

pdf ⋅ 3 MB

CROW – Aanbevelingen t.a.v. fietsparkeren

Download

pdf ⋅ 141 KB

Fietsberaad – Fietsparkeernormen

Download

pdf ⋅ 357 KB

Fiets parkeren bij supermarkten Schagen

Download

pdf ⋅ 644 KB

2019 Normstellend document fietsparkeur 2.1

Download

Correspondentie gemeente

pdf ⋅ 486 KB

21-1-2014 Zienswijze FB Makadoplan

Download

pdf ⋅ 350 KB

2015 Reactie gemeente op zienswijze FB

Download

pdf ⋅ 527 KB

4-3-2019 Verslag overleg Makado gemeente en FB

Download