Fietsparkeerplaatsen centrum

De afdeling heeft zich van meet af aan bezig gehouden met de consequenties van de uitbreiding Makado.

Correspondentie met de gemeente

pdf ⋅ 486 KB

21012014 Zienswijze FB Makadoplan

Download

pdf ⋅ 350 KB

2015 Reactie gemeente op zienswijze FB

Download

pdf ⋅ 527 KB

04032019 Verslag overleg Makado gemeente en FB

Download

Fiets parkeren centrum

Tussen november 2022 en januari 2023 gaat de afdeling onderzoek doen naar de fietsparkeerplaatsen in het centrum. In onderstaande kaart (werkdocument) worden de volgende data verwerkt:

  • Locaties met fietsparkeerplaatsen;
  • tellingen aantallen in 2005, 2020 en 2022;
  • systeem en kwaliteit;
  • potentiële uitbreidingsplaatsen voor stallingen.

Eind januari 2023 gebruiken we deze data om in overleg met de verkeersafdeling Schagen te komen tot vernieuwing en uitbreiding van het huidige aantal fietsparkeerplaatsen.

Schakel over naar volledig beeld met vierkantje rechts hieronder.

pdf ⋅ 3 MB

CROW – Aanbevelingen t.a.v. fietsparkeren

Download

pdf ⋅ 176 KB

Inventarisatie fietsparkeerrekken centrum Schagen 2005 en 2020

Download

pdf ⋅ 357 KB

Fiets parkeren bij supermarkten Schagen

Download

pdf ⋅ 644 KB

2019 Normstellend document fietsparkeur 2.1

Download

pdf ⋅ 141 KB

Fietsberaad – Fietsparkeernormen

Download

Tekeningen uitbreiding Makado

pdf ⋅ 1 MB

Makado Vosje tot AH

Download

pdf ⋅ 2 MB

Makado parkeerplein

Download

pdf ⋅ 1 MB

Makado Langestraat tot oprit P

Download

pdf ⋅ 1 MB

Makado kruising Nieuwstraat-Beethovenlaan-Mauvestraat

Download