Drie fietsnetwerken Schagen

Vanaf juli 2020 gaat de afdeling aan de slag met het ontwerp van de drie fietsnetwerken, zoals deze in de Fietsvisie van de Fietsersbond worden genoemd:

 1. Een fietsnetwerk 8en88, voor de jongste, oudste en meest kwetsbare fietsers. Dit fietsnetwerk zal zoveel mogelijk autoluw zijn en de maximumsnelheid is 15 km.
 2. Het hoofdfietsnetwerk voor vaardige fietsers wordt tegen het licht gehouden en o.a. beoordeeld op veiligheid, directheid en comfort.
 3. Een doorfietsfietsroutes voor berijders van vrachtfietsen en snelle fietsen.

In 2025 moeten de conceptroutes klaar en bij de gemeente doorgesproken/bekend zijn.
De hoogste prioriteit ligt bij het 8en88-fietsnetwerk, omdat het hier om de zwakste verkeersdeelnemers gaat.

Ouderen lopen steeds meer risico vanwege:

 • verminderd gehoor, zicht en reactievermogen
 • moeite met complexe verkeerstaken
 • lichamelijke kwetsbaarheid

Kinderen

 • tot 12 jaar beheersen de basismanoeuvres op de fiets nog onvoldoende
 • tot 8 jaar kunnen nog niet zelfstandig veilig oversteken

Voor beide groepen geldt, dat ze veel “slingeren”.

Kaart verkeersongevallen

Naar de kaart met verkeersongevallen

Fietsfamilie: van allerlei "pluimage"

De Fietsersbond zet zich in voor  veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen. Er wordt steeds méér gefietst en op allerlei soorten fietsen:

 • “gewone”
 • e-bikes
 • vrachtfietsen
 • transportfietsen
 • speedpedelecs
 • lowriders
 • “gele bananen”
 • driewielfietsen
 • “fat bikes”
 • enz.

Vanwege het gewicht, de snelheid, de breedte en de vaardigheden van de berijder zal het – zeker in de toekomst – noodzakelijk zijn om deze fietsers te “ontvlechten” en op een zelfstandig fietsnetwerk toe te laten. Dat kan niet van vandaag op morgen. De Fietsersbond hoopt dit in 2040 te realiseren.

Hoofdkenmerken van de 3 netwerken

1. 8en88-fietsnetwerk

 • Autovrij of autoluw
 • Snelheid 15 km/uur
 • Autovrije|–luwe oversteken over drukke 30- en 50 km-wegen

2. Netwerk voor vrachtfietsen en snelle fietsers

 • Naar 30 km afgewaardeerde 50 km wegen
 • Op huidige drukke 30 km wegen

3. Huidige netwerk voor vaardige fietsers

 • Hier en daar breder, fijnmaziger
 • Fietsstraten

De drie fietsnetwerken vloeien voort uit de “Fietsvisie 2040”.

pdf ⋅ 6 MB

Fietsvisie 2040

Download

In “Vormgeving van het fietsnetwerk” wordt geschetst, hoe de drie fietsnetwerken eruit moeten zien om de doorstroming, het comfort en de verkeersveiligheid van fietsers in de Nederlandse steden te waarborgen en te verbeteren.”

pdf ⋅ 19 MB

“Vormgeving van de fietsnetwerken”

Download

pdf ⋅ 860 KB

Fietsoversteken in de voorrang

Download