Fietsbalans Schagen (2002) – 1

In 2002 werd in Schagen de “Fietsbalans” gehouden, een onderzoek naar de verkeersveiligheid en het fietsgebruik in Schagen. N.a.v. dit onderzoek en de resultaten daarvan werd een afdeling van de Fietsersbond opgericht.

Hieronder kunt u (deel-)rapport downloaden of de samenvatting bekijken.

pdf ⋅ 1 MB

Fietsbalans I Algemeen

Download

pdf ⋅ 4 MB

Fietsbalans II Resultaten

Download

Totaalscore

Sterke punten:

 • De fiets is in Schagen het belangrijkste vervoermiddel tot 7,5 km.
Zwakke punten:
 • Fietsers lopen een groot risico verkeersslachtoffer te worden.
 • Het fietsbeleid van Schagen staat slecht op papier.
 • Fietsers ondervinden veel hinder van met name auto’s.
 • De smalle infrastructuur en veel trillingshinder.
 • De fiets heeft een slechte concurrentiepositie t.o.v. de auto.
 • Fietsers moeten vaak omrijden.
 • Fietsers zijn matig tevreden over de aantrekkelijkheid van fietsroutes.
Totaalscore

Directheid

Conclusies en aanbevelingen (2002):

 • Het huidige fietsnetwerk is onvolledig en leidt tot omrijden.
 • Het netwerk is bochtig en daardoor langzaam.
 • Het wegdek kan comfortabeler en minder glad.

Stand van zaken (2022):

 • De afdeling heeft de fietsnetwerken in kaart (Google Maps) gebracht en aangeboden aan de verkeersafdeling.
 • Fietsknelpunten zijn geïnventariseerd en bekend bij de verkeersafdeling.
pdf ⋅ 1 MB

Fietsbalans Directheid

Download

Comfort (hinder)

Conclusies en aanbevelingen (2002):

 • Drukke fietsverbindingen autoluw maken.
 • Geef fietser ruimte om vlot en veilig door te stromen.
 • Minimale breedte fietsstroken/fietspaden is 150 tot 200 cm.

Stand van zaken (2022):

 • Een deel van de Menisweg is fietsstraat.
 • Er is een begin gemaakt met fietsers in de voorrang op hoofdfietsroutes.
 • De minimale breedte is inmiddels 200 cm en met brommers erop 250 cm
pdf ⋅ 1 MB

Fietsbalans Comfort (hinder)

Download

Comfort (wegdek)

Conclusies en aanbevelingen:

 • Asfalteer de belangrijkste fietsverbindingen.
 • Waar dit (bijvoorbeeld stedenbouwkundig) niet kan, goed funderen en voegloos leggen.

Stand van zaken (2022):

 • Nieuwe fietspaden worden in de regel geasfalteerd.
pdf ⋅ 755 KB

Fietsbalans Comfort (wegdek)

Download

Geluidhinder

Conclusies en aanbevelingen:

 • Maak fietsroutes autoluwer en beperk vracht- en busverkeer.
 • Vergroot de afstand tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.
 • Verlaag de snelheid van gemotoriseerd verkeer.
 • Creëer een autoluw centrum.
 • Alternatieve routes voor fietsers langs drukke wegen.

Concurrentiepositie fietser en auto

Conclusies en aanbevelingen:

 • Verbeter het fietsnetwerk, zodat fietsers (nog) sneller ter plekke zijn.
 • Beperk autoverkeer in het centrum.
 • Ontwikkel een sturend parkeerbeleid.
pdf ⋅ 1 MB

Fietsbalans Aantrekkelijkheid

Download

Naar Fietsbalans deel 2

Naar Fietsbalans deel 2