Highlights 2002-2012

2002

Oprichting afdeling

De afdeling werd opgericht naar aanleiding van de in Schagen gehouden FietsBalans. Deze maakte de sterke en zwakke punten van de verkeersvoorzieningen in Schagen duidelijk.

Agenda oprichtingsvergadering

Totaalscore

2004

Met de fiets naar de winkel

In het Makado presenteerde de afdeling zich met deze succesvolle promotie-actie. Hier vind je een uitgebreider verslag.

Met de fiets naar de winkel

2006

Afdeling tegen parallelweg N241

Naar later zal blijken met succes, verzet de afdeling zich tegen het mengen van langzaam verkeer en landbouwvoertuigen op een parallelweg. Ook wordt intensief samengewerkt met de gemeente om te komen tot een “Fiets- en voetpadenplan”

2018 N241
2007 30 km
2007 Opgelost

Schagen 4e qua fietsmobiliteit

In het rapport “Vaker op de fiets” van het Kennisinstituut voor Mobiliteisbeleid staat Schagen op de 4e plaats van gemeentes met een boven gemiddeld percentage fietsgebruik.

2007 Schagen 4e

2008

Start vooroverleg Nes Noord

De afdeling denkt mee, om Nes Noord zo fietsvriendelijk mogelijk in te richten. De scholierenroutes van het buitengebied naar Schagen worden geïnventariseerd op knelpunten. Er is aandacht voor het 2-jarige bestaan van het meldpunt “Mijn slechtste fietspad”.

dorpsveld-nes-noord-header-ligging
2008 Verlichting

2009

Rubriek "Verkeer(d)"

Vanaf 2009 publiceert SchagenFM – de voorloper van Noordkop Centraal – onze rubriek “Verkeer(d)”, waarin telkens een verkeerssituatie ter beoordeling aan de lezers wordt voorgelegd. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt om knelpunten op het hoofdfietsroutenetwerk in de kop van Noord-Holland te inventariseren. Dit leidt tot een top-10. De afdeling is betrokken bij de opstelling van de Structuurvisie van Schagen.

Verkeer(d)

2011

Obstakels op fietspaden

De afdeling bepleit bij de gemeente om de (350) overbodige fietspaaltjes weg te halen. Uit onderzoek blijkt, dat zij het meest verantwoordelijk zijn voor fietsongevallen. Samen met de gemeente wordt werk gemaakt van het verfijnen van het fietsroutenetwerk binnen Schagen. In 2012 wordt met succes geageerd tegen de gevaarlijke combinatie busbaan en fietsstrook bij de Teso in Den Helder. Meedenken over de reconstructie van de Frans Halsstraat en de Sportlaan.

PHOTO_20210314_122136-min

20012

2012 Tien jaar