Highlights 2012-2022

Op 25 november bestaat de afdeling 20 jaar.

Noordkop 20 jaar

De start in 2002

Na de Fietsbalans Schagen, startten de initiatiefnemers met de afdeling.

Totaalscore

2012

N241 Schagen-Verlaat

Vanaf de eerste tekeningen is de afdeling betrokken bij de reconstructie van de N241. In de eerste plannen werden de fietsers, waaronder veel scholieren, gemengd met het steeds zwaarder wordend landbouwverkeer. We hebben ons daar – met succes – tegen verzet.

Meer informatie over de reconstructie.

2011 N241

E-bike informatiedag

In september werd er een succesvolle e-bike informatiedag georganiseerd. ’s Morgens kregen de deelnemers informatie over de plaats van de aandrijving, de accu’s en het bereik. Daarna was er fietsgym, een fietsparcours en konden de deelnemers fietsen uitproberen.

’s Middags werden de verkeersregels opgefrist en die werden in een fietsroute praktisch herhaald.

Meer over ons educatieve programma, waaronder de e-bikedag.

Ebike4-875×656

2013

Frans Halsstraat Schagen

De Fietsersbond heeft zich sterk gemaakt voor de verkeersremmers op de Frans Halsstraat. Inrichting van de weg als 30 km-zone was niet aan de orde. Vrachtwagen die op deze weg telkens in de rem moeten voor wegen van rechts bevorderen niet bepaald de veiligheid. De mechanische rugdekking voor fietsers wordt 3,00 meter, zoals afgesproken. Het moet voor auto’s onmogelijk zijn om samen met fietsers de middengeleiders te passeren. De Frans Halsstraat wordt een test-case voor de andere delen van de ruit in Schagen.

Later blijken de verkeersremmers te smal en wringen auto’s zich er samen met fietsers doorheen. Deze fout in de uitvoering is later hersteld.

frans-hals

214

Fietsverlichtingsactie

De Fietsersbond organiseerde op donderdag 9 oktober 2014 samen met Boersen Bike Totaal, Halfords, Marco’s Bikes en Profile Westenenk een fietsverlichtingsactie. Iedereen kon met korting zijn fietsverlichting laten repareren of een goede verlichtingsset aanschaffen. De Fietsersbond en de rijwielzaken stonden met partytenten op het Makadoplein, ingang Albert Heijn. De actie maakte deel uit van de campagne ‘ik wil je zien’. Wijkagent Kees Hol was aanwezig om de fiets van wethouder Sigge van der Veek te controleren op deugdelijke verlichting.

Taartenactie VVD

Op basis van de activiteiten als vrijwilligersorganisatie kreeg de afdeling van de VVD een taart aangeboden.

Taartenactie 2014

2015

Julianalaan Schagen

De afdeling tekent bezwaar aan tegen de reconstructie van de Julianalaan. Omdat de middengeleiders te smal zijn uitgevoerd krijgen automobilisten teveel ruimte om ter hoogte van deze geleiders fietsers in te halen. Deze komen hierdoor in de knel. De gemeente heeft dit bij een revisie gecorrigeerd.

2015 Julianalaan

2016

Fietsknelpunten Noord-Holland

In opdracht van de provincie wordt er dit jaar weer een inventarisatie van fietsknelpunten in Noord-Holland gemaakt. Na voorbereidend werk door het besturr zal het veldwerk in april en mei plaatsvinden. En dan in het voorjaar er lekker met de fiets, fototoestel of smartphone erop uit om de knelpunten in beeld te brengen.

Afdeling Noordkop verzamelde 113 knelpunten. Daarvan kwamen er 31 in het rapport van de Fietsersbond. Uit deze lijst nam de provincie er 4 over: al met al een teleurstellend resultaat.

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd o.a. met behulp van Google Maps.

2016 Knelpunten

2017

2017 Schager compliment

Ambitieplan Verkeer Schagen

De gemeente Schagen heeft in april 2017 zijn ambities t.a.v. het verkeer vastgelegd in een poster. Aan ambitie 2 “Fietspadennetwerk” heeft de afdeling Noordkop meegewerkt. Van de door ons ingebrachte routes zijn alleen de voorgestelde wijzigingen aan de Ovonde niet in het plan opgenomen: een prima resultaat.

De poster kunt u hier downloaden.

2017-april-ambitieplan-verkeer-in-schagen-poster-pdf

Uitritconstructies Schagen

De afdeling heeft diverse keren bij de gemeente aangekaart, dat uitritconstructies niet conform de ASVV worden uitgelegd. Dit jaar is Nes Noord opgeleverd, met weer foute uitritten op de Meerval.

Hieronder foto’s van vóór en na de reconstructie. Duidelijk is, dat hier – vóór de reconstructie – het fiets- en voetpad niet doorlopen over de uitrit.

Klik op de foto voor een vergroting.

2018

Oplevering N241

Dit jaar werd de N241 opgeleverd. Inmiddels zijn wij betrokken bij de evaluatie van de parallelweg. De fietsstraat komt later aan de orde.

2018 N241

2019

Doorfietsroutes

De afdeling Noordkop heeft tijdens een workshop onder initiatief van De Kop Werkt deze (concept-)routes vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in een rapport van ingenieursbureau Sweco. Ook staan de routes op GoogleMaps. Meer hierover op onze webpagina over de doorfietsroutes.

Samen met de andere afdelingen hebben we enkele routes doorgetrokken naar het Oosten en Zuiden.

Inmiddels staan de routes in het provinciale document “Perspectief Fiets”.

2018 Doorfietsroutes-Perspectief-Fiets

Fietsvoorzieningen

De afdeling heeft de fietsvoorzieningen (fietspaden, fietsstroken, veiligheid, scholierenroutes, onderhoud) en de ontbrekende schakels geïnventariseerd voor zowel de stad Schagen als het buitengebied.

2019 Voorzieningen

Schagerweg en Zeeweg

De gemeente publiceert de eerste plannen over de reconstructie van de Schagerweg. De afdeling verzet zich – zonder succes – tegen het opheffen van het vrijliggende fietspad.

Ook tegen de herinrichting van de Zeeweg maakt de afdeling – nu wel met succes – bezwaar. Het vrijliggende fietspad wordt niet verwijderd en fietsers hoeven niet de weg te delen met gemotoriseerd verkeer.

Klik op de foto voor een vergroting.

2020

Fietsnetwerken

Vanaf juli 2020 gaat de afdeling aan de slag met het ontwerp van de drie fietsnetwerken, zoals deze in de Fietsvisie van de Fietsersbond worden genoemd:

  1. Een fietsnetwerk 8en88, voor de jongste, oudste en meest kwetsbare fietsers. Dit fietsnetwerk zal zoveel mogelijk autoluw zijn en de maximumsnelheid is 15 km.
  2. Het hoofdfietsnetwerk voor vaardige fietsers wordt tegen het licht gehouden en o.a. beoordeeld op veiligheid, directheid en comfort.
  3. Een doorfietsfietsroutes voor berijders van vrachtfietsen en snelle fietsen.
2020 8en88
2020 Loet

2021

Onderafdeling Den Helder en Texel

Het bestuur is bijzonder verheugd met de heroprichting van de onderafdelingen Den Helder en Texel.

In Den Helder komen nu eindelijk ook de fietsers op de rotonde in de voorrang. In Den Burg wordt de zogenaamde “fietsgoot” in Den Burg veiliger gemaakt d.m.v. vrijliggende fietspaden aan beide kanten.

Klik op de foto voor een vergroting.

2021

Hoofdassen Tuitjenhorn

De afdeling heeft soms pittige discussies met de gemeente Schagen over de herinrichting van de hoofdassen in Tuitjenhorn.

Onder andere de fietsstraat in Kalverdijk zien de afdeling niet zitten, omdat er – in verhouding – te weinig fietsers rijden t.o.v. auto’s.

tuitjenhorn2021
2021 Zuiderweg

2022

Vervanging Stolperbrug

In 2022 wordt de Stolper basculebrug vervangen. De afdeling Noordkop is van meet af aan betrokken in het participatieproces.

Het fietspad over de brug zou 3 meter breed worden en ook gebruikt worden door voetgangers. De afdeling vond dit te smal. De Provincie heeft hieraan gehoor gegeven en de maat verhoogd naar 3,5 meter.

Meer op onze webpagina hierover.

2022 Stolperbrug

Centrumplan verkeer Schagen

In opdracht van de gemeente Schagen voerde De Argumentenfabriek een denk- en participatietraject uit, dat liep van mei tot en met september 2021. De afdeling werd hierin vertegenwoordigd door Hans Boot. Het traject had als doel het faciliteren van weloverwogen besluitvorming van de gemeenteraad over het verkeer in het centrum van Schagen, met raadgevende inbreng van belanghebbenden. Dit rapport
diende als basis voor de gemeenteraad
om in 2022 tot een besluit te komen.

Centrumplan