Jaaroverzicht 2022

Afdelingsvergaderingen

Dit jaar waren er 8 afdelingsvergadering. Tijdens de jaarvergadering over 2021 was het thema: De 5 principes van veilige infrastructuur.

Presentatie bij het thema

De 5

Gemeenteraadsverkiezingen

De afdeling maakte een overzicht van de plaats van de fiets in de verkiezingsprogramma’s van de gemeenteraden Den Helder, Hollands Kroon, Noordkop en Texel.
Deze zijn te vinden op onze webpagina.

verkiezingen

Onderafdelingen

Den Helder en Texel hebben een eigen website. De onderafdelingen presenteren tijdens de jaarvergadering hun successen in 2022 en plannen voor de toekomst.

Verkeersoverleg Hollands Kroon

De afdeling is betrokken bij het verkeersoverleg van Hollands Kroon. Arjan Ligthart en Lammert de Vries hebben deze taak op zich genomen.

Hoofdthema’s:

Samen met de werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind werden er plannen opgesteld voor een veiligere rotonde en de Zandweg. Hier werd een prachtige presentatie van gemaakt door een scholier uit het dorp. Klik op de afbeelding hieronder.

Bron: youtu.be

Verkeersoverleg Schagen

Hoofdthema’s:

 • Hoofdassen Tuitjenhorn (zie onze webpagina)
 • Renovatie Kanaalstraat e.o (zie foto’s hieronder)
 • Parkeren hoek Herenstraat-Loet fysiek onmogelijk gemaakt
 • Fietsparkeren centrum en inrichting openbare ruimte Makado (zie onze webpagina
 • Doorfietsroutes (zie onze webpagina) – presentatie tijdens de jaarvergadering

Het saneren van de gevaarlijke paaltjes op fietspaden wil in Schagen niet vlotten (zie onze webpagina).

Op ons verzoek heeft de gemeente Schagen het hinderlijk parkeren op de hoek Herenstraat-Loet fysiek onmogelijk gemaakt. Er staan nu fietsrekken, die meteen goed in gebruik genomen zijn en de plaatselijke bloemenwinkel heeft er nog iets moois van gemaakt op de brede stoep.

Verkeersoverleg Provincie

De afdeling was betrokken bij de volgende provinciale projecten:

 • Het fietspad op de Stolper basculebrug wordt op ons dringende verzoek 350 i.p.v. 300 centimeter
 • Het Regionaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid – er is een actieagenda (zie onze webpagina
 • De verkeersafdelingen van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen presenteren tijdens de jaarvergadering de concrete plannen voor verbetering van de verkeersveiligheid

2023

Fietsparkeren Makado en centrum

Makado

We inventariseren het aantal fietsrekken en beschrijven de kwaliteit aan de hand 8 kwaliteitskenmerken. Vanwege de uitbreiding van het Makadocentrum zijn er meer fietsrekken nodig. We kijken ook naar potentiële plekken daarvoor.

Scapino

Verder ontwikkelen fietsnetwerken

 • Het 8en88-fietsnetwerk (kinderen en ouderen)
 • Hoofdfietsroutes (o.a. scholieren)
 • Doorfietsroutes
Langesloot