Vergaderen 2022

Vergaderstukken staan lager

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Noordkop

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Vergaderdatum:*
Ik wil me*
Ik ben wel / niet lid*
Agendapunten 2 weken voor de vergaderdatum inleveren.

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Woensdag 30 november 2022

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Aan-/afmelden middels bovenstaand formulier vóór 19-10-2022
Agenda 19-10-2022 (versie 26-11-2022)
Verslag 15-10-2022
Bijlagen: 5.1.1. Webpagina fietsparkeren centrum
5.1.1. 25102022 Brief FB ontbreken beleid
5.1.2. 20102022 Verkeersbesluit bebording Regius college
5.1.3. Webpagina Tuitjenhorn fase 3 fietsstraat tot Ambachtsdijk
5.1.4. Schets Kanaalstraat
5.3.1. Laatste nieuws RSPV op onze webpagina

Woensdag 19 oktober 2022

 • Locatie: van Rennesstraat 6, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Aan-/afmelden middels bovenstaand formulier vóór 19-10-2022
Agenda 19-10-2022 (versie 14-10-2022)
Verslag 7-9-2022
Bijlagen: 5.1.1. Makado en fietsparkeren – Zie webpagina
5.1.2. Brief aan raad Schagen over gevaarlijke paaltjes – zie webpagina paaltjes
5.1.3. Verkeersbesluit Kanaalkade-Irenestraat ’t Zandbrief FB over de paal
5.1.4. Verkeersbesluit voorrang Jeweldijk
5.1.5. Komborden brief FBKomborden antwoord gemeente Schagen
5.1.6. Herenstraat Foto 1foto 2foto 3Plattegrond
5.2.2. Anna Paulowna sanering fietspaaltjes
5.2.3. Presentatie rotonde Zijdewind en Zandweg (webpagina)
5.3.1. Vervanging Balgzandbrug bericht Provincie

Woensdag 7 september 2022

 • Locatie: Nijverheidsweg 29, Schagerbrug
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Aan-/afmelden middels bovenstaand formulier vóór 30-8-2022
Agenda 7-9-2022
Verslag 13-7-2022
Bijlagen: 4.3. Brief van de Werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind
5.1.1. Brief over komborden Zeeweg
5.1.4. Ontwerp Bestemmingsplan WaldervaartStedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan
5.1.5. Verkeersbesluit 29-8-2022 Ontsluiting plan Veldwachter ZuiderwegBestaande situatieNieuwe situatie
5.3.1. Westerduinweg brief ProvincieWesterduinweg opm. naar gem. Schagen
5.3.2. Veilig op weg Verslag 15-7-2022Presentatie klankbordgroepRegionale risicoanalyse – Risicoanalyse Hollands KroonRiscoanalyse Schagen

Woensdag 13 juli 2022

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Aan-/afmelden middels bovenstaand formulier vóór 12-7-2022

5.1.2. Reactie gem. Schagen op onze zienswijze vervanging Stolperbrug

Agenda 13-7-2022
Verslag 20-4-2022
Bijlagen: 5.1.1. Verslag verkeersoverleg Schagen 4-5-2022
5.1.2. Reactie gem. Schagen op onze zienswijze vervanging Stolperbrug
5.1.3. Verkeersbesluit Schagerweg 30/60 kmtekening 1tekening 2
5.3.1. Vragen FB en antwoorden Prov. NH op vernieuwing Stolperbrug
 – Verslag participatie vernieuwing Stolperbrugtekening rotonde
 – tekening Stolperbrug
5.3.2. Westerduinweg antwoord Provincie

Woensdag 1 juni 2022

 • Deze vergadering gaat niet door i.v.m. beperkte agenda
 • Volgende vergadering: 13-7-2022

Woensdag 20 april 2022

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Kocatie: Noord 101, Schagen
 • Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
Agenda 14-4-2022
Verslag 16-3-2022
Bijlagen: 5.1.1. Verkeersbesluit bebording Nes Noord en Waterveldschriftelijke vragen
antwoord gemeente
5.1.2. Verkeersbesluit Bebording Zeeweg
5.3.1. Schriftelijke vragen aan prov. NH over N502 – antwoord
5.3.2. Webpagina over Stolper Ophaalbrug
5.3.3. Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid
5.3.4. Actieagenda actieve mobiliteit 202-2028
5.4.1. Renovatie Balgzand- en Kooybrug verslag 16-9-2018e-mail RWS 4-4-2022
reactie 5-4-2022 FB – RWS groot onderhoud 2018-2030

Woensdag 16 maart 2022

 • Locatie: van Rennesstraat 6, Schagen
 • Tijd: 19:30-21:30 uur
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. het aantal plaatsen.
 • Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagochtend 15-3-2022
Agenda: Agenda 16-3-2022 (versie 5-3-2022
Verslag jaarvergadering 2-2-2022
Bijlagen: 4.2. (Fiets-)verkeer in de programma’s van de politieke partijen
in  Den HelderHollands KroonSchagenop Texel
4.3. Concept-uitnodiging Fietscafé “Zet de fiets op 1”
4.4. Hek in het water (omleidingen fietser) – webinar Fietsersbond:
Eindrapportpresentatiebeantwoording vragen deelnemers
4.5. Input gevraagd voor Fietsplan 2022 van de Fietsersbond
5.1.2. Inventarisatie paaltjes Schagenbrief aan verkeersafdeling
5.1.4. Reconstructie Zeeweg gestart – fasering werkzaamheden
5.1.7. Centrumplan verkeer vastgesteld
5.2.2. Gemeentelijke tracés doorfietsroutes Hollands Kroon
Zie webpagina onze site
5.3.1. Westerduinweg (Arjan Ligthart) – ongevalcijfers
5.3.2. Stolperbrug – 3 varianten fietsoversteek (Reactie FB)
Bestemmingsplan brugRapport participatie – ingediende zienswijze
5.3.4. Regionaal veiligheidsplanbestuurlijke toelichtingsamenvatting

Jaarvergadering woensdag 2 februari 2022

 • Locatie: “Onder de acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
 • Tijd: 19:30-22:00 uur
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. Covid-19 en de catering (zie formulier hierboven)
 • Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagochtend 1-2-2022
Agenda 2-2-2022
Verslag 24-11-2021
Bijlagen: 3.3. Jaarverslag 2021 – webpaginadocument
3.4. Uitgaven 2021-Jaaroverzicht-Begroting 2022
3.5. Ontwikkeling ledenbestand
Overzicht foute fietspaaltjes in Schagen (geen agendapunt)
Na pauze PDF “De 5 principes van fietsinfrastructuur”; Inleiding door Charles
PDF Opdracht vergelijk twee fietsroutes
PDF Fietsroute Den Helder
PDF Fietsroute Hollands kroon
PDF Fietsroute Schagen
PDF Fietsroute Texel
PDF Afstand meten in Google Maps