Vergaderen 2023

Vergadering woensdag 13 november 2023

Agenda 13-12-2023
Verslag 25-10-2023
Bijlagen: 4. Reactie FB op doorfietsroute Den Burg-Geestmerambacht incl. aanvulling
6.1.1. Ontsluiting wijk Landsheer en fietsoversteek Zuiderweg
6.1.4. Tekening fiets- en voetgangersoversteek Zuiderweg
6.1.5. 8-12-2023 Verkeersbesluit fiets- en voetgangersoversteek Corn. Blaauboerlaan

Op onze website kun je onze wensen t.a.v. de doorfietsroute bekijken:

Vergadering woensdag 25 oktober 2023

Agenda 25-10-2023 (versie 6-10-2023)
Verslag 6-9-2023
Bijlagen: 4.1. Presentatie route langs de N2345 tot Alkmaar (door in ititiatiefnemers)
Deze route wordt niet ondersteund door het DB van de afdeling
4.2. Presentatie FB: kenmerken fietsinfra – beoogd tracé
4.2. Kenmerken provincie voor beoogde doorfietsroute – standpunt
4.4. 19-10-2023 Verslag 1e overleg met RoyalHaskoning
6.1.4. Ontsluiting nieuwbouw Landsheer, Tuitjenhorn
6.1.5. Ontwerp oversteek met middengeleider Zuiderweg – tekening gemeente
6.1.5. Verslag VO 11-10-2023 Landsheer en Zuiderweg
6.1.6. Brief d.d. 9-10-2023 betreffende onderhoud fietspaden

Vergadering woensdag 6 september 2023

Agenda 6-9-2023
Verslag 19-7-2023
Bijlagen: 4.2. Ontlasten secretaris – overzicht taken
5.1.1. 2072023 Zienswijze FB op Ontwikkelvisie Schagen
5.1.2. 2572023 Brief FB n.a.v. participatie Openbare ruimte
5.1.3. 2572023 Brief FB n.a.v. de drie fietsnetwerken
5.1.4. 2572023 E-mail aan gem. Schagen n.a.v. basisontwerp fietsstraat
5.1.5. Presentatie STOMP-principe bij inrichting openbare ruimte
5.1.6. Verkeersbesluiten Schagen – geen
5.1.7. Conceptbrief voor NHD over gevaarlijke wegen in Schagen
5.2.1. Verkeersbesluiten Hollands Kroon – geen
5.3. Coalitieakkoord prov. NH
5.3. E-mail Ted Zaat over doorfietsroute Texel – Schagen – Alkmaar

Vergadering woensdag 19 juli 2023

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk (zie formulier hierboven)
Agenda 19-7-2023
Verslag 7-6-2023
Bijlagen: 5.1.1. Ontwikkelvisie Schagen 2040Reactie HansReactie Afdeling (concept)
5.1.2. Verkeersbesluit 8 juni tijdelijke parkeerstrook fietsers Nieuwstraat
5.1.2. Verkeersbesluit 8 juni Voorrangsbord Haringhuizen
5.1.3. Renovatie Stroet – reactie FB op ambtelijk verslagnieuwe posters
5.1.3. Presentatie campagne “Toon begrip, raak niet in de slip”

Vergadering woensdag 7 juni 2023

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk (zie formulier hierboven)

5.1.2. Voorontwerp renovatie Stroet – Reactie van de Fietsersbond

Agenda 7-6-2023
Verslag 19-4-2023
Bijlagen: 4.2. CROW: Fietsers in voorrang
4.3. Afsluitdijk webpagina organisatieaanmelden fietstocht
4.4. Verslag Campagne “Veilig op weg …
5.1.1. Verslag VO Schagen 23-5-2023
5.1.1. Verslag VO Schagen 23-5-2023
5.1.8. Reactie met telcijfers van de ambtenarenreactie van de FB daarop
5.1.3. Voorontwerp rotonde Schagerweg/DergmeerwegAmbtelijk verslag bijeenkomst 8-5-2023 – Reactie van de Fietsersbond
5.1.5. Verkeersbesluit (Brom-)fietspad Petten
5.1.6. Concept Ontwikkelvisie 20240 Schagen – fietsitems geel gemarkeerd
5.1.7. Verkeersbesluit (Brom-)fietspad Florastraat-Hoep
5.1.8. Reactie ambtenaren op rapport FB met telcijfers – reactie van de Fb daarop
5.2.3. Onveilige verkeerssituatie in Hollands Kroon
5.3.2. N502 fietsers uit de voorrang – Fietsberaad: wanneer in de voorrang?
5.4.2. Ontwerp fietsoversteken Sintmaartensvlotbrug en Burgervlotbrug

Vergadering woensdag 19 april 2023

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk (zie formulier hierboven)
Agenda 19-4-2023
Verslag 8-2-2023
Bijlagen: 5.1.1. Eindrapport FB fietsparkeren centrum Schagen – presentatie – errata
5.1.2. Delen van de doorfietsroutes Schagen:
Slenk – Schaar – Schakel (deels fietspad, deels fietsstraat): tekening gemeente
Sweelinckstraat (fietsstraat): voorstel FB
 – 5.1.3. Oversteek N9 – artikel NHD 22-3-2023
5.1.4. Verkeersbesluit Schagen 20-2-2023 bebording Keinsmerweg
5.1.6. Verkeersbesluit Schagen 20-2-2023 Bosweg gesloten
5.1.10. Verkeersbesluit Schagen 11-4-2023 Uitbreiding terrassen Markt
5.2.1. NHD 16-2-2023 fietser zwaar gewond
5.2.2. Verkeersbesluit 21-3-2023 voorrang Populierenstraat Winkeltekening
5.2.3. Verkeersbesluit 21-3-2023 voorrang Oosterweg Nieuwe Niedorp  – tekening
5.3.1. Brief FB 11-2-2023 aan Provincie pont Julianadorp – verslag 31-3-2023

Vergadering woensdag 8 februari 2023

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk uiterlijk 7-2-2023 i.v.m. locatie en catering (zie formulier hierboven)
Agenda 8-2-2023 (versie 8-2-2023)
Verslag 25-1-2023
Bijlagen: Presentatie verkeersambtenaren
Jaaroverzicht 2022 afd. Den Helder
Jaaroverzicht 2022 afd. Texel
Jaaroverzicht 2022 afd. Noordkop
Artikel NHD 27-1-2023  over doorfietsroutes
4.1. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023
4.2. Jaarverslag 2022 – zie webpagina
4.3. Voortgang inventarisatie fietsparkeren centrum Schagen – zie webpagina
4.5. Rijrichting Thorbeckestraat: vergaderstukken Raad 7-2-2023 punt 25
Sweelinckstraat omkering rijrichting
Inspreektekst FB Raad 7-2-2023 omkering rijrichting Thorbeckestraat
4.6. Afsluiten fietspad Zuiderweg
5.1.1. Verkeersbesluit 9-1-2023 SCH 30 km Berkenhof, Dirkshorn
5.1.2. Verkeersbesluit 10-1-2023 SCH stopverbod Warmenhuizen
5.1.3. Verkeersbesluit 12-1-2023 SCH Voorrang Sint Maartensvlotbrug
5.2.1. Verkeersbesluit 30-12-2022 HK 30 km ’t Veldtekening
5.2.2. Verkeersbesluit 11-1-2023 HK voorrang Westerland
5.2.3. Verkeersbesluit 30 km Breezand
5.3. Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur 2023

Jaarvergadering woensdag 25 januari 2023

 • Locatie: Foodstation Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder
 • Vooraf aanmelden is noodzakelijk uiterlijk 21-1-2023 i.v.m. locatie en catering (zie formulier hierboven).
 • De jaarvergadering is samen met de afdelingen Den Helder en Texel.
TijdOnderwerp
17:30Inloop met koffie en thee
18:00Opening door Hans
Thema: "Innovatie voor fietsers vanuit behoeftes"
- Inleiding door Charles
- Workshop route Texel en route Kop van NH
19:15Pauze
19:30- Afd. Texel - successen, pijnpunten - plannen
19:50- Afd. Den Helder - successen, pijnpunten - plannen
20:10- Afd. Noordkop - successen, pijnpunten - plannen
20:30Nazit met borrel en hapje
21:10Afsluiting