N241 veiligheid fietsstraat

De provincie heeft de Anteagroup gevraagd een onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op de fietsstraat van de N241.

Fietsstraat-Delft-2

De Anteagroup heeft daarbij enkele knelpunten gesignaleerd, waaronder te hoge snelheden op de westelijke parallelweg, zoals op de fietsstraat. In januari 2024 heeft de Anteagroup overleg gevoerd met de afdeling. Hieronder het verslag van dit overleg en de reactie van de Fietsersbond daarop.

In 2017 heeft de Fietsersbond al gewezen op het risico van te hoge snelheden op de fietsstraat. Hieronder deze brief.

pdf ⋅ 196 KB

26-1-2024 Memo overleg fietsersbond N241

Download

pdf ⋅ 275 KB

7-2-2024-Reactie-FB-op-Verslag-overleg-fietsersbond-N241

Download

pdf ⋅ 1 MB

28-1-20217 FB brief aan de provincie NH inrichting Fietsstraat N241

Download