Blaauboerlaan oversteekplaats

In december 2023 heeft de gemeente Schagen een verkeersbesluit gepubliceerd over het voornemen om een gecombineerde fiets- en voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Blaauboerlaan.

pdf ⋅ 453 KB

8-12-2023 Verkeersbesluit fiets-/voetgangersoversteekplaats Blaauboerlaan

Download

Blaauboerlaan VOP

Bedenkingen Fietsersbond (klik op de afb. voor vergroting)

  1. De Fietsersbond is niet tegen het voornemen om fietsers in de voorrang te zetten, in combinatie met de VOP (voetgangers Oversteek Plaats).
  2. De Fietsersbond wil – vanwege de oversteekplaats – een afwaardering van de Blaauboerlaan van 50 naar 30 km/uur.
  3. De FB wil de oversteekplaats op een plateau, zodat de naderingssnelheid van motorvoertuigen (advies CROW 20 km/uur) naar beneden gaat.
  4. Aan de zijde van de Baars ontstaat een onduidelijke en dus gevaarlijke verkeerssituatie, waar fietsers elkaar kruisen.
pdf ⋅ 357 KB

3-1-2024 Bedenkingen FB op verkeersbesluit Corn. Blaauboerlaan

Download

De gemeente Schagen komt t.a.v. enkele bedenkingen tegemoet en handhaaft het besluit. De FB reageert met de opmerking, dat niet op alle bedenkingen is ingegaan.

pdf ⋅ 154 KB

25-1-2024 Blaauboerlaan besluit gemeente

Download

pdf ⋅ 149 KB

2-2-2024 Reactie FB op besluit Blaauboerlaan

Download

pdf ⋅ 2 MB

Fietsberaad – Fietsoversteken in de voorrang

Download