Stroet renovatie

De gemeente Schagen is gestart met de voorbereiding van de renovatie Stroet. De uitvoering staat gepland voor 2024.

In juli 2023 is de afdeling akkoord gegaan met de renovatie:

  • voet/-fietspad laten we vervallen, vanwege de 30 km- en aan te brengen markering schoolzone;
  • de rugdekking valt buiten de scope en we hopen dat dit alsnog gebeurt.
pdf ⋅ 282 KB

30-5-2023 Reactie FB op ambtelijk verslag

Download

pdf ⋅ 140 KB

16-5-2023 Ambtelijk verslag gesprek Stroet

Download

pdf ⋅ 991 KB

2-5-2023 Opm FB voorontwerp renovatie Stroet

Download

pdf ⋅ 17 MB

Voorontwerp aanpak Stroet

Download

Stroet opheffen
  • De huidige aansluiting van het fietspad aan de westkant (foto rechts) blijft, net als die aan de oostzijde (links). Dit gebied valt net buiten de scoop van het project.
  • Het gehele traject wordt – conform het beleid in de woonkernen van Schagen 30 km, zonder fietsvoorziening.
  • De afdeling heeft gepleit voor een veiligere aansluiting van het fietspad vanaf Sint Maarten (foto links). Liefst haaks en met rugdekking voor de fietsers.
  • De afdeling vindt het haaks parkeren bij de school (foto hieronder) gevaarlijk voor de (jonge) fietsers. Dwars parkeren kost volgens de projectleider teveel plaatsen.
Parkeren