Regionaal Toekomstbeeld Fiets

De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten uit de Kop van Noord-Holland aan een Regionaal Toekomstbeeld Fiets voor 2040.

Vanwege de groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is in deze regio aandacht voor

  • het goed verbinden van woon-, werk-, recreatie- en onderwijslocaties;
  • doorfietsen op langere afstand waardoor stad en regio goed verbonden zijn;
  • overbruggen van barrières die doorfietsen onmogelijk maken;
  • extra fietsenstallingen in de stad en bij ov-knooppunten;
  • de verkeersveiligheid voor fietsers.

De provincies en vervoerregio schatten vooralsnog in dat het tot 2027 gaat om het verbeteren van 2.000 kilometer bestaande fietspaden, het aanleggen van 450 kilometer nieuwe fietspaden en 125.000 nieuwe stallingsplaatsen voor de fiets.

Regionaal fietsnetwerkplan

Plannen voor de Kop van NH

pdf ⋅ 203 KB

Doorfiets-, stads en recreatieve routes via Provincie

Download

pdf ⋅ 291 KB

NTF gem. Schagen – fietsroutes en fietsparkeren

Download

pdf ⋅ 304 KB

NTF Texel – fietsroutes en fietsparkeren

Download

pdf ⋅ 166 KB

NTF Den Helder – fietsparkeren

Download

Met onderstaande fietspotentiekaart kan men tot 7,5km, 15km of 25km de relaties zien met (veel) korte autoritten. Dit geeft een beeld van relaties waar (mogelijk) veel kansen liggen voor het versterken van de fiets(infrastructuur). Dit kan je ondersteunen bij de analyse / zoektocht naar kansen voor de fiets.