Vervanging Stolper basculebrug

In 2024 -2025 wordt de Stolper basculebrug vervangen. De afdeling Noordkop is van meet af aan betrokken in het participatieproces.

Op basis van het bestemmingsplan en met name de maten van het fietspad en het afwijzen van de fietstunnel onder de N9 is er een zienswijze opgesteld.

pdf ⋅ 287 KB

Fietsersbond zienswijze 3-3- 2022 Bestemmingsplan Stolper ophaalbrug

Download

pdf ⋅ 20 MB

Participatierapportage Stolper ophaalbrug

Download