Verkeersoverleg Schagen archief

Verslagen en andere documenten betreffende het verkeersoverleg met de verkeersambtenaren van de gemeente Schagen.

Verkeersoverleg 2020

Verkeersoverleg 2020

2019

Verslag 4 maart

Bijlagen: Tekening Nieuwstraat – Vosje tot AH
Tekening P tussen Nieuwstraat en Schubertstraat
Tekening Langestraat tot oprit parkeerdak
Tekening kruising Nieuwstraat-Beethovenlaan-Mauvestraat

2018

 

2017

April

2016

10/02/2016 Verslag verkeersoverleg

23/03/2016 Tekening door afdeling Noordkop gewenste fietspaden Schagen

20/03/2016 Ontwerp Julianalaan-Wilhelminalaan Schagen en 22/04/2016 Variant 3

30/03/2016 Ontwerp kruising Rijperweg-Dorpsstraat Tuitjenhorn

26-04-2016-Integraal-Beleidsplan-Openbaar-Gebied

19/05/2016 Bouwplan Beethovenlaan Sschagen

25/05/2016 Agenda verkeersoverleg

30/09/2016 Verslag verkeersoverleg

18/12/2016 E-mail Dergmeerweg Dorpsraad Dirkshorn

03/11/2016 reconstructie N245-Sportlaan e-mail gemeente en Tekeningen

2015

Actielijst locatiebezoeken 2014-2015

15-02-2015-1ste-overleg-werkgroep-evaluatie-verkeerscirculatieplan-schagen

16-02-2015-Antwoord-BW-op-onze-brief-dd-6-11-2014-Julianalaan

16-03-2015-FB-aan-Jaap-Kruizinga-Julianalaan-Oranjelaan

17-03-2015-Ontwerp-aanpassen-Julianalaan-Lauriestraat

16/04/2015 Overleg wethouder van der Veek

01/07/2015 Fietsroutes vanuit buitengebied naar Schagen (concept)

07/09/2015 Agenda verkeersoverleg en verslag

29-09-2015-FB-Brief-Raad-en-BW-Verkeersbesluiten-Schagen

2015 Ontbrekende Schakel
2015 Verkeerscirculatieplan

Verkeers CirculatiePlan Schagen (04-12-2012) en Presentatie en Verkeersstromen

Raadsbesluit GVVP (27-11-2012)

15/02/2015 Startoverleg werkgroep

10/06/2016 Reactie Fietsersbond Verkeerscirculatieplan  / Overleg met Menno Boermans

2015 Fiets- en voetpadenplan

Fiets-en-wandelpadenplan VVK

Bijlagen: I Begrippenlijst / II Kaarten fietsnetwerk / III Kaart actiepunten fietsnetwerk

/ V Voorbeeldfoto’s

Actiepunten afdeling:

Reactie FB / Prioriteiten Fietsersbond

IV Fiets- en wandelpadenplan met prioriteiten FB / IV A Actiepunten primair netwerk

IV B Secundair netwerk / IV C Tertiair netwerk

2015 Verkeersplan gewenste fietsroutes Schagen

Fietsroutes (definitief)

2014

01-01-2014-Nota-beantwoording-inspraak-en-overleg-Makado

20-02-2014-Brief-FB-aan-B&W-Julianalaan

6-11-2014 Brief-FB-aan-B&W-Juliananlaan

2013

23/09/2013 Voorstel fietsroute naar Gezondheidsplein

2012

10/02/2012 Voorstel fietsroute rotonde Witte Paal – Grotewallerweg

2010

18-3-2010-FB-Bezwaar-reconstructie-spoorwegovergang-Hoep-en-Thorbeckestraat

2004

29-12-2004-Reaktie-afdeling-Fietspadenplan-VVK